Eroare ciudată pe Facebook şi Instagram: Utilizatorii nu mai pot vedea fotografiile

0
569

Medi­a­fax: Cunos­cu­ta reţea soci­a­lă Face­bo­ok nu mai fun­cţio­nea­ză cores­pun­ză­tor, uti­li­za­to­rii întâm­pinând erori în ceea ce pri­veş­te vizu­a­li­za­rea foto­gra­fi­i­lor. O eroa­re ase­mă­nă­toa­re au întâmpinat‑o şi use­rii de Insta­gram.

Potri­vit The Inde­pen­det, uti­li­za­to­rii de Face­bo­ok şi Insta­gram pot vizio­na conţi­nu­tul unei pagini, însă nu şi foto­gra­fi­i­le pos­ta­te pe aceas­ta.

O pro­ble­mă simi­la­ră a fost întâm­pi­na­tă şi de cei care folo­sesc apli­ca­ţia de mesa­ge­rie What­sA­pp.


MN: Pos­tă­ri­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizio­na­te și pe TWITTER, aici: twitter.com/mangalia_news


Man­ga­lia News, 03.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply