Elisabeta Ghelber ne invită la o călătorie în magia sunetului: SOUND HEALINGGONG SI BOLURI TIBETANE

0
409
Booking.com

Dragi pri­e­te­ni, vă invi­tăm Dumi­ni­că, 28 iulie 2019, ince­pand cu ore­le 16:00, la o cala­to­rie in magia sune­tu­lui

SOUND HEALINGGONG SI BOLURI TIBETANE,

Cu Eli­sa­be­ta Ghel­ber, Trai­ner Gong Mas­ter, tera­pe­ut in dome­ni­ul sono­te­ra­piei, trai­ner tera­pe­ut de diver­se tipuri de masaj si tera­pii com­ple­men­ta­re, Mas­ter Tea­cher Rei­ki.

Tera­pia vibra­tio­na­la ne va “scu­fun­da” in armo­nia de sune­te ances­tra­le, sin­cro­ni­zan­du-ne cu frec­ven­ta Uni­ver­su­lui, unde spi­ri­tul cân­tă si infi­ni­te­le vibra­tii ale Gon­gu­ri­lor Pla­ne­ta­re, ale Bolu­ri­lor Tibe­ta­ne, Shruti Box si ale altor instu­men­te natu­ra­le, dan­sand si cur­gand prin inter­me­di­ul sim­tu­ri­lor noas­tre, vor adu­ce echi­li­bru, armo­nie, pace pana la nivel celu­lar.

Inscri­e­ri­le se fac doar tele­fo­nic la 0747.339.047 — Dana.

Pen­tru a fi con­si­de­rati inscri­si, este nece­sa­ra pla­ta unui avans.

Pret eve­ni­ment: 100 lei.

Ulti­ma zi de inscri­eri este vineri, 25 iulie.

Nece­sa­re: apa, imbra­ca­min­te leje­ra.
Paturi si sal­te­le sunt dis­po­ni­bi­le in sala.

UNDE? In clă­di­rea Avân­tul, de pe str. Oituz; in cla­di­re se intra pe par­tea din­spre Cole­gi­ul Eco­no­mic (in stan­ga sus a usii de intra­re in cla­di­re se vede sigla SCM Admi­nis­tra­tie). Noi sun­tem la eta­jul 1, inter­fon 06.


Man­ga­lia News, 07.07.2019. (sur­sa: CS Tra­ies­te Fru­mos Tra­ies­te Sana­tos Man­ga­lia).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele