DONARE DE SÂNGE. Apel către locuitorii din Mangalia să salveze vieți!

0
459

Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța și Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză marți, 23 iulie a.c., între ore­le: 08.30–13.30, o acțiu­ne de dona­re de sân­ge. Sunt aștep­ta­te toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se din loca­li­ta­tea Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te care doresc să îi aju­te pe pacien­ții care au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal.

Pot dona sân­ge per­soa­ne cu vâr­sta cuprin­să între 18–65 ani (pen­tru pri­ma dona­re 18–60 de ani în func­ție de eva­lu­a­rea medi­ca­lă) cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg ( în func­ție de înăl­ți­me, con­sti­tu­ție), care nu au sufe­rit de hepa­ti­tă vira­lă, tuber­cu­lo­ză, sifi­lis, mala­rie, infec­ție HiV, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat insuli­no-depen­dent, boli de ini­mă, etc.

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că de la medi­cul de fami­lie o ade­ve­rin­ță din care să reia­să că nu sunt în evi­den­ță cu boli de ini­mă, neu­ro­lo­gi­ce, alte boli cro­ni­ce care ar con­train­di­ca dona­rea de sân­ge. Cu trei zile ina­in­te de dona­re este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce! În ziua donă­rii se reco­man­dă un mic dejun ușor (san­dwi­ch-uri, fruc­te, lac­ta­te) și minim 500 ml lichi­de. Per­soa­ne­le care efec­tu­ea­ză o dona­re com­ple­tă (450 ml san­ge) bene­fi­ci­a­ză la cere­re de:

- șap­te tiche­te de masă pen­tru pro­du­se ali­men­ta­re;

- o zi libe­ră, în ziua donă­rii, în cazul dona­to­ri­lor sala­ri­ați, elevi, stu­denți și mili­tari.

- decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun în ziua donă­rii între loca­li­ta­tea de domiciliu/ rese­din­ță înscri­să în actul de iden­ti­ta­te și loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de sân­ge.

 

Locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia sunt aștep­tați marți, 23 iulie a.c., la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis ( Por­tul Turis­tic) din loca­li­ta­tea Man­ga­lia cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil, între ore­le 08.30–13.30. (A.M, replicaonline.ro, 21.07.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele