Doi hoți prinși de polițiști în Vamă și un șofer băut la volan, în Mangalia

0
1345

Luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 18.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de Poli­ție Vama Veche — 2 Mai au legi­ti­mat doi tineri care se depla­sau pe jos, pe stra­da Ion Cre­an­gă din Vama Veche, având asu­pra lor două baga­je volu­mi­noa­se.

În baga­je­le trans­por­ta­te de cei doi tineri în vâr­stă de 18 ani, domi­ci­li­ați în loca­li­ta­tea Cara­cal, jude­țul Olt, au fost des­co­pe­ri­te trei tele­foa­ne mobi­le a căror pro­ve­nien­ță nu a putut fi jus­ti­fi­ca­tă. În urma cer­ce­tă­ri­lor, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că unul din­tre tele­foa­ne apar­ți­ne unui tânăr în vâr­stă de 18 ani, care sem­na­la­se în ace­eași zi fur­tul tele­fo­nu­lui mobil, din incin­ta unui cam­ping din loca­li­ta­te.

Pre­ju­di­ci­ul esti­mat la 2.000 de lei a fost recu­pe­rat inte­gral și pre­dat per­soa­nei vătă­ma­te. Poli­țiș­tii con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le pen­tru sta­bi­li­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le a celor doi tineri.


Tot luni, 15 iulie a.c., în jurul orei 17.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 51 de ani din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul 1 Decem­brie 1918 din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,95 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. Con­du­că­to­rul auto a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er sol­dat doar cu pagu­be mate­ri­a­le. Poli­țiș­tii i‑au întoc­mit dosar penal. (IPJ Con­stan­ța).


Man­ga­lia News, 17.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele