Despre muncă și lăcomie pe litoralul românesc — Discuție deschisă între Maria Cernat și Marin Florian [VIDEO]

0
887

Maria Cer­nat: ”Marin Flo­ri­an nu e doar lider sin­di­cal, el e om al mun­cii. Năs­cut în Man­ga­lia, a lucrat mult pe lito­ral și are mul­te să ne spu­nă des­pre acest subiect. 

Mai mul­te decât au avut să spu­nă jur­na­liș­tii de la Recor­der, când au rea­li­zat un mate­ri­al cu spri­ji­nul Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­le Con­cor­dia”.

MN: Aștep­tăm opi­ni­i­le citi­to­ri­lor noș­tri pe aceas­tă temă impor­tan­tă pen­tru turis­mul româ­nesc. Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, Marți, 24 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply