Cum se face? Cum se trag sforile? Aflați dacă mergeți la Grădina de vară din Saturn și la Grădina ”Farul” din Mangalia

0
673

Cum se face? Cum se trag sfo­ri­le? Aflați, cu sigu­ran­ță, sâm­bă­ta și dumi­ni­ca aceas­ta, la Gră­di­na de vară din Saturn și la Gră­di­na de vară ”Farul” din Man­ga­lia!

Sâm­bă­tă, 27 și Dumi­ni­că, 28 iulie, înce­pând cu ora 20:00, puteți vizio­na pie­sa de tea­tru “Cum se face?”, la Gră­di­na de vară din Saturn, res­pec­tiv la Gră­di­na ”Farul” din Man­ga­lia. Vor urca pe sce­nă: Octa­vian Stru­ni­lă, Paul Ipa­te, Doi­na Teo­do­ru, Anca Sigar­tău si Ale­xan­dru Cono­va­riu. ”Cum se face?” este un spec­ta­col pus în sce­nă de Octa­vian Stru­ni­lă, o come­die inte­li­gen­tă ce ne pre­zin­tă lumea pli­nă de far­mec a culi­se­lor unei pie­se de tea­tru.


Man­ga­lia News, Vineri, 26.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply