Colegiul Economic Mangalia — Programul înscrierilor în clasa a IX‑a, anul școlar 2019–2020

0
828

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia anun­ță Pro­gra­mul de înscri­e­re la liceu, cla­sa a IX‑a, anul șco­lar 2019–2020:

Luni, 15 iulie 2019 – Joi, 18 iulie 2019, între ore­le 9:00 — 12:00.

Dosa­rul va con­ți­ne, obli­ga­to­riu, urmă­toa­re­le docu­men­te, așe­za­te în ordi­nea de mai jos:

• cere­rea de înscri­e­re tip (se com­ple­tea­ză pe loc);
• car­tea de iden­ti­ta­te elev (dacă este cazul) – copie xerox; 
• ade­ve­rin­ța cu note­le obți­nu­te la teze­le cu subiect unic;
• foa­ia matri­co­lă a cla­se­lor V‑VIII;
• fișa medi­ca­lă;
• cer­ti­fi­ca­tul de naș­te­re elev — în copie, con­form cu ori­gi­na­lul;
• car­te iden­ti­ta­te mama — copie xerox;
• car­te iden­ti­ta­te tata — copie xerox;
• car­te iden­ti­ta­te tuto­re legal (după caz) — copie xerox.


Man­ga­lia News, 15.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele