ANM avertizează că un ciclon mediteranean loveşte România, în weekend. Mare atenţie la litoralul românesc şi bulgăresc!

0
24050

ANM: Ali­na Şer­ban, mete­o­ro­lo­gul Admi­nis­tra­ţi­ei Naţio­na­le de Mete­o­ro­lo­gie, a expli­cat că furt­u­na mor­ta­lă din Gre­cia care a ucis şase oameni, între care doi români, s‑a for­mat din cau­za unui ciclon medi­te­ra­nean. Potri­vit spe­cia­lis­tu­lui ANM, acest ciclon medi­te­ra­nean a afec­tat sudul Ita­li­ei şi s‑a inten­si­fi­cat când a ajuns la greci, pen­tru că a întâl­nit tem­pe­ra­turi mai mari, de pes­te 35 de gra­de Cel­si­us. 

Vân­tul care lovit în nor­dul Gre­ci­ei a avut la rafa­lă vite­ze de pes­te 90 de kilo­me­tri pe oră. Can­ti­tă­ţi­le de ploa­ie nu au fost foar­te mari, însă au căzut repe­de, ceea ce a dus la efec­te devas­ta­toa­re.

S‑au for­mat struc­turi super­ce­lu­la­re, ceea ce a dat vânt foart puter­nic”, a decla­rat Ali­na Şer­ban. Ast­fel de feno­me­ne, spu­ne mete­o­ro­lo­gul ANM, se pot pre­ve­dea cu foar­te puţin timp îna­in­te, prin aver­ti­zări now­cas­ting.

Un ciclon medi­te­ra­nean loveş­te Româ­nia, în wee­kend

Ali­na Şer­ban a pre­ci­zat că ciclo­nul care a lovit Gre­cia a slă­bit în inten­si­ta­te. Spe­cia­lis­tul aver­ti­zea­ză, însă, că un nou sis­tem se va dezvol­ta în wee­kend şi mer­ge spre sud-estul Euro­pei.

Mare atenţie la lito­ra­lul româ­nesc şi bul­gă­resc. Sis­te­mul va fi activ, dar e greu de prog­no­zat cât va fi de intens şi în ce zone, noi esti­măm că aria este lar­gă. Nu este exclus ca în wee­kend şi Româ­nia să fie afec­ta­tă de acest sis­tem fron­tal”, a mai spus Ali­na Şer­ban la Antena3. (sur­sa: observator.tv).

Har­ta meteo Roma­nia — ciclon. Sur­sa: Arc­tu­rus Yachts — Win­dy.

Man­ga­lia News, 11.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply