ANAF a colectat 23,10 miliarde de lei în luna iunie, cu 4 miliarde de lei mai mult față de aceeași lună a anului trecut

0
315

În luna iunie a.c., Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a colec­tat veni­turi buge­ta­re în sumă de 23,10 mili­ar­de de lei și s‑a înde­pli­nit pro­gra­mul de colec­ta­re sta­bi­lit prin legi­le buge­ta­re anu­a­le, res­pec­tiv Legea buge­tu­lui de stat nr. 50/2019 și Legea buge­tu­lui asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat nr. 47/2019. Față de ace­eași lună a anu­lui tre­cut, suma colec­ta­tă a fost mai mare cu 4 mili­ar­de de lei (+21,1%).

În ace­lași timp, în iunie a.c. s‑a res­ti­tu­it con­tri­bu­a­bi­li­lor TVA în cuan­tum de 1,20 mili­ar­de de lei, iar în semes­trul I 2019 TVA res­ti­tu­i­tă a tota­li­zat 9,20 mili­ar­de de lei — cu 395,37 mili­oa­ne de lei în plus față de peri­oa­da simi­la­ră a anu­lui 2018.

Obiec­ti­vul ANAF este de a asi­gu­ra veni­tu­ri­le sta­tu­lui prin creș­te­rea gra­du­lui de colec­ta­re, iar prin­tre pri­o­ri­tăți se numă­ră ram­bu­r­sa­rea sume­lor cuve­ni­te din TVA, nece­sa­re dezvol­tă­rii acti­vi­tă­ții mediu­lui de afa­ceri.


Man­ga­lia News, 17.07.2019. (sur­sa: ANAF).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele