A fost reluată circulația pe ambele benzi ale Autostrăzii Soarelui, pe sensul de mers București-Constanța!

0
680

Echi­pe­le DRDP Bucu­rești au inter­ve­nit astăzi de urgen­ță pe sen­sul de mers Bucu­rești — Con­stan­ța al Autos­tră­zii Soa­re­lui, la km 14+300, pen­tru reme­di­e­rea unei deni­ve­lări a struc­tu­rii ruti­e­re. Lucră­ri­le s‑au înche­iat, iar res­tric­ți­i­le  au fost ridi­ca­te.

Pre­ci­zăm că por­țiu­nea cuprin­să între km 12 +000 și km 36+000 a Autos­tră­zii Soa­re­lui (A2) este con­stru­i­tă din plăci de beton, care, pe timp de vară,  pot suferi modi­fi­cări din cau­za căl­du­rii. Din acest motiv, pe sec­to­rul în cau­ză a fost insti­tu­i­tă o res­tric­ție de vite­ză de 80 km/h.

Vă asi­gu­răm că echi­pe­le CNAIR  moni­to­ri­zea­ză per­ma­nent acest sec­tor de autos­tra­dă și inter­vin de urgen­ță ori de câte ori situ­a­ția o impu­ne.


Man­ga­lia News, 19.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply