📸 Cu 🇷🇴 Simona și 🇺🇸 Serena. Hai, România! Go, USA! 🎊💪️️🎾

0
545

U.S. Emba­s­sy Bucha­rest: 📸 Cu 🇷🇴 Simo­na și 🇺🇸 Sere­na. Lân­gă ele sun­tem noi, aștep­tând cu nerăb­da­re fina­la de azi, de la #Wim­ble­don. Le ♥️ iubim pe amân­do­uă, așa că azi nu ținem cu nimeni, doar ne bucu­răm de fru­mu­se­țea teni­su­lui. Hai, Româ­nia! Go USA! 🎊💪️️🎾

MEDIAFAX: Amba­sa­da SUA la Bucu­reşti a trans­mis, sâm­bă­tă, un mesaj pe Face­bo­ok, îna­in­tea fina­lei femi­ni­ne de la Wim­ble­don, din­tre Simo­na Halep şi Sere­na Williams. 

Sere­na Wil­li­ams (10 WTA) şi Simo­na Halep (7 WTA) se vor înfrun­ta sâm­bă­tă, 13 iulie, de la ora 16:00, în fina­la femi­ni­nă de la Wim­ble­don 2019. 

Sere­na Wil­li­ams pare să ple­ce ca favo­ri­tă în ulti­mul act al aces­tei edi­ţii de la Wim­ble­don dato­ri­tă expe­rienţei boga­te şi a nume­roa­se­lor titluri de Mare Şlem pe care le are în pal­ma­res. În plus, ame­ri­can­ca stă mult mai bine în con­frun­tă­ri­le direc­te cu Simo­na Halep.

Pen­tru spor­ti­va din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, care va împlini 38 de ani în luna sep­tem­brie, va fi a 11‑a fina­lă dis­pu­ta­tă la All England Club. Sere­na Wil­li­ams a pier­dut doar trei din­tre aces­tea (2004, 2008 şi 2014), şi a tri­um­fat în cele­lal­te şap­te (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016).

De par­tea cea­lal­tă, Simo­na Halep se află la pri­ma pre­zenţă în fina­la de la Wim­ble­don, în aceas­tă edi­ţie depă­şin­du-şi cel mai bun rezul­tat, obţi­nut în 2014, semi­fi­na­lă pier­du­tă con­tra lui Euge­nie Bou­chard. De ase­me­nea, con­stă­nţean­ca are un sin­gur titlu de Mare Şlem în pal­ma­res, obţi­nut în 2018, la Roland Garros.

În cazul unei vic­to­rii sâm­bă­tă, Sere­na Wil­li­ams va deve­ni jucă­toa­rea cu cele mai mul­te tur­nee de Mare Şlem câş­ti­ga­te, egalând‑o pe Mar­ga­ret Court. În pre­zent, ame­ri­can­ca are 23 de ast­fel de titluri (şap­te la Aus­tra­li­an Open, trei la Fren­ch Open, şap­te la Wim­ble­don şi şase la US Open).

UPDATE: U.S. Emba­s­sy Bucha­rest 👏 🎾❤️ Excep­țio­nal meci, Simo­na a jucat superb! Feli­ci­tări, ambe­lor jucă­toa­re! 🇷🇴🇺🇸


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply