Ultimul clopoțel, pentru absolvenții promoției 2019 a Liceului Tehnologic Ion Bănescu

0
656

Vineri, 31 mai 2019, Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” a stri­gat ulti­ma pre­zen­ță pen­tru pro­mo­ția 2019.  Flori, emoţii, foto­gra­fii, şi cor­ti­na tra­să pes­te anii de liceu.

An de an, în luna mai, de pe băn­ci­le lice­u­lui ies gene­ra­ţii de absol­venţi. Este momen­tul în care tre­bu­ie să ne luăm rămas bun și să o luăm pe dru­muri dife­ri­te. Amin­ti­ri­le însă, rămân în sufle­tul nos­tru și ne vor însoți indi­fe­rent unde vom ajun­ge.

Drum bun, copii!  Și Lice­ul Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” dă  oameni de valoa­re și vrem să ne demon­strați încă o data acest lucru.

Suc­ces!

Direc­tor,
Prof. Bara­baș Vir­gi­ni­ca,
Con­si­li­er de ima­gi­ne,
prof. Șem­șe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, 01.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.