Se întrerupe curentul electric în stațiunea Venus

0
346

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, SC E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea SA – Zona MT-JT Con­stanţa anu­nţă între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în sta­țiu­nea Venus, marți, 11 iunie, în inter­va­lul orar 09:00 – 11:00. Vor fi afec­ta­te urmă­toa­re­le loca­ții: Res­ta­u­rant Orion + Boi­le­re, Hotel Ralu­ca, Hotel Dana, Vile Dana, Vile zona Cine­ma gră­di­na de vară Venus.


Man­ga­lia News, 10.062019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.