Se întrerupe curentul electric în Mangalia și Neptun!

0
985

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, SC E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea SA – Zona MT-JT Con­stanţa, anu­nţă între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în Man­ga­lia și Nept­un, după urmă­to­rul pro­gram:

– marți, 4 iunie, între ore­le 09:00 – 17:00, zona Poli­cli­ni­că, Hotel Masa­ro, Dia­li­za, Biro­uri Gol­d­term, Cen­tra­la Ter­mi­că Gol­d­term, Cen­tra­la Ter­mi­că Sana­to­ri­ul Bal­near, Gea­mie și la blocurile:15, 16, 17, 18, 19, 20, pre­cum și la sedi­ul PTTR;

- marți, 4 iunie, în sta­țiu­nea Nept­un, între ore­le 08:30 – 16:30, la Bio­te­ra și Vile­le Can­ton Como­ro­va;

- joi, 6 iunie, în sta­țiu­nea Nept­un, între ore­le 08:30 – 16:30, la Bio­te­ra și Vile­le Can­ton Como­ro­va.


Man­ga­lia news, 04.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.