Polaris M. Holding organizează actiune aviochimică de delarvizare pe suprafețele lacurilor din zona Mangalia

0
579

Pola­ris M. Hol­ding va adu­ce la cunos­tin­ta ca actiu­nea avi­o­chi­mi­ca de delar­vi­za­re pe supra­fe­te­le lacu­ri­lor din zona Man­ga­lia va avea loc VINERI, 7 iunie, in inter­va­lul orar 06.00 — 11.00. 

Se vor tra­ta toa­te zone­le ume­de — bal­ti­le si lacu­ri­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia si sta­tiu­ni­le afe­ren­te. Sub­stan­ta folo­si­ta pen­tru dez­in­sec­tie — Vec­to­Bac este avi­za­ta de Inspec­to­ra­tul pen­tru Sana­ta­te Publi­ca Bucu­res­ti.

Acest ANUNT este dis­tri­bu­it pen­tru infor­ma­rea tutu­ror api­cul­to­ri­lor si seri­ci­cul­to­ri­lor din zona, pre­cum si cir­cum­scrip­ti­i­lor sani­tar-vete­ri­na­re, pen­tru lua­rea masu­ri­lor de pro­tec­tie nece­sa­re in vede­rea pro­te­ja­rii fami­li­i­lor de albi­ne si vier­mi­lor de mata­se, in sco­pul evi­ta­rii con­tac­tu­lui aces­to­ra cu insec­ti­ci­de­le dis­tri­bu­i­te.

In cazul in care con­di­ti­i­le meteo vor fi nefa­vo­ra­bi­le — ploa­ie, vant puter­nic etc, actiu­nea se ama­na, urmand sa anun­tam o noua data la care se va face dez­in­sec­tia.

Sem­nea­za ing. Flo­rin Jia­nu,

Direc­to­rul Pola­ris M. Hol­ding Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 05.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.