Peste două luni începe cel mai așteptat Festival muzical cu intrarea liberă – Europa FM Live pe Plajă 2019

0
357
Booking.com

A înce­put numă­ră­toa­rea inver­să până la Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019. Pes­te 100.000 de per­soa­ne sunt aștep­ta­te și în aceas­tă vară la malul Mării Negre, pen­tru a petre­ce la cel mai mare fes­ti­val muzi­cal din sudul lito­ra­lu­lui și în cel ace­laș timp cel mai mare fes­ti­val muzi­cal cu intra­rea libe­ră.

Cu fix două luni îna­in­te de start, anun­țăm și un ine­dit mara­ton muzi­cal în Clu­bul de Sea­ră, unde Toa­der Păun și Ște­fan Leon­te vă vor intro­du­ce în atmosfe­ra Euro­pa FM Live pe Pla­jă și vă vor aju­ta să-i cunoa­șeți mai bine pe artiș­tii invi­tați în acest an. În fie­ca­re sea­ră, de luni până vineri, câte un artist invi­tat pe sce­na Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019 își va face pla­y­lis­tul de con­cert ală­tu­ri de ascul­tă­to­rii Euro­pa FM, în direct pe frec­ven­țe­le Euro­pa FM și video live pe pagi­na de Face­bo­ok Radio Euro­pa FM.

Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019 va avea loc în zile­le de 8, 9 și 10 august, pe pla­ja din­tre Venus și Saturn. La fel ca în anii pre­ce­denți, intra­rea este libe­ră, iar fes­ti­va­lul este unul des­ti­nat între­gii fami­lii, fără a exis­ta o limi­tă de vâr­stă de la care este per­mis acce­sul în spa­ți­ul de des­fă­șu­ra­re a Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019.

Fie­ca­re din­tre cele trei zile de fes­ti­val adu­ce mai mul­te sur­pri­ze, pe care par­ti­ci­pan­ții vor avea oca­zia să le des­co­pe­re live. Pri­ma sea­ră este dedi­ca­tă muzi­cii rock.

Joi, 08 august 2019

Les Ele­phants Bizar­res,
Gri­mus,
Tou­lo­u­se Lau­trec,
The Mono Jac­ks,
Byron,
GRAMOFONE,
ALEX & THE FAT PENGUINS.

Urmă­toa­re­le două zile aduc pe sce­na Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019 unii din­tre cei mai îndră­giți artiști ai momen­tu­lui, care au dat nume­roa­se hituri.

Vineri, 09 august 2019:
Ali­na Ere­mia,
The Motans,
Iri­na Rimes,
Delia,
Vol­taj,
Lidia Bub­le,
Ran­di,
Edward San­da,
Ioa­na Ignat,
Smi­ley,
Sore,
Feli,
Jean Gavril,
Jo,
Sere­din­schi,
Cabron,
Dori­an.

Sâm­bă­tă, 10 august 2019
Vunk,
Anto­nia,
Dj Pro­ject,
Vano­tek,
Carla’s Dreams,
Bere Gra­tis,
Lora,
Liviu Teo­do­res­cu,
Nico­le Cher­ry,
Adda,
Jur­jak.

Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019 este rea­li­zat cu spri­ji­nul Sel­gros, Suzu­ki și al Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. (europafm.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele