Observații astronomice prin telescopul SW de 400x1800 și discuții despre asteroizi, în Portul Turistic Mangalia

0
421

Coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă: ”Disea­ră, (vineri, 28 iunie — n.r), la ora 20.00, avem întâl­ni­re în sala de la etaj a Clu­bu­lui Nau­tic din Por­tul turis­tic Man­ga­lia, unde vom dis­cu­ta des­pre aste­ro­izi. De la ora 21.00, orga­ni­zez o sesiu­ne de obser­va­ții astro­no­mi­ce cu tele­s­co­pul SW de 400x1800, prin ocu­la­re­le pro­fe­si­o­nis­te asi­gu­ra­te de Cli­ni­ca Oftal­mo­lo­gie si Opti­ca Pre­mi­um Man­ga­lia. Vom vedea sate­li­ții pla­ne­te­lor Saturn și Jupi­ter, ine­le­le pla­ne­tei Saturn, mai mul­te deta­lii de pe supra­fa­ța pla­ne­tei Jupi­ter și mai mul­te roiuri ste­la­re. Vă aștep­tăm!


Ziua Aste­ro­i­du­lui este un eve­ni­ment recu­nos­cut de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te și orga­ni­zat anu­al cu sco­pul de a atra­ge aten­ția asu­pra aste­ro­i­zi­lor și a moda­li­tă­ți­lor în care Pămân­tul poa­te fi pro­te­jat de un posi­bil impact peri­cu­los. Ziua Aste­ro­i­du­lui are loc pe data de 30 iunie, în fie­ca­re an, pen­tru a amin­ti de cel mai mare impact cu un aste­ro­id din isto­ria docu­men­ta­tă — eve­ni­men­tul din Sibe­ria – Tun­gu­s­ka, care a devas­tat pes­te 2000 km pătrați, repre­zen­tând dimen­siu­nea unui oraș de dimen­siuni mari.


Man­ga­lia News, 28.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply