O ROMÂNCĂ A CÂŞTIGAT TITLUL MISS FITNESS UNIVERS [VIDEO]

0
610

O român­că a câş­ti­gat pen­tru a şasea oară titlul Miss Fit­ne­ss Uni­vers. Com­pe­ti­ţia a avut loc dumi­ni­că în Ame­ri­ca, la Miami.

Pre­mi­ul este cu atât mai impor­tant pen­tru Anca Bucur, întru­cât spor­ti­va a năs­cut în urmă cu 9 luni şi a ple­cat în Sta­te­le Uni­te însoţi­tă de soţul ei şi de băieţel, pe care chiar l‑a alăp­tat, între pro­be.

Spor­ti­va a mun­cit mult pen­tru a fi într‑o for­mă maxi­mă şi a măr­tu­ri­sit pe con­tu­ri­le de soci­a­li­za­re că a avut mari emoţii şi că este cel mai impor­tant titlu de până acum.

Con­cu­renţii au tre­cut prin mai mul­te pro­be, inclu­siv cea a cos­tu­mu­lui de baie şi pro­ba de fit­ne­ss. Juri­ul a decis că din sute­le de con­cu­renţi, fru­moa­sa român­că meri­ta mare­le titlu.

Anca Bucur: A fost cea mai fru­moa­sa, grea, inte­re­san­tă, emo­țio­nan­tă, și inspi­ra­țio­na­lă pro­vo­ca­re pen­tru mine! But I did it! Actu­a­l­ly we did it 🙏😊✨👶😍👪

Acest tro­feu îmi con­fir­mă că poți sa faci ori­ce îți dorești, atâ­ta timp cât exis­ta impli­ca­re, dis­ci­pli­na, ambi­ție, mul­tă, mul­tă mun­că și pasiu­ne! 

Pro­mit sa revin cu o pos­ta­re pe blog, des­pre aceas­ta expe­rien­ța și des­pre cum am câști­gat al 6‑lea titlu: Miss Fit­ne­ss Uni­ver­se 🏆 Am avut mul­te tră­iri inten­se azi! 🙏

VIDEO, pe digi24.ro


Man­ga­lia News, 25.06.2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele