Mangalia: Acțiuni de întreținere a domeniului public în oraș și stațiuni și demolarea unor construcții ridicate ilegal pe domeniul public

0
953
Booking.com

Pri­mă­ria Man­ga­lia con­ti­nuă acțiu­ni­le de între­ți­ne­re a dome­ni­u­lui public în oraș și sta­țiuni. Ast­fel, în păr­cu­le­țul de pe stra­da Pic­tor Tonit­za au înce­put lucrări de ame­na­ja­re, iar pe fale­ză, în cur­tea spi­ta­lu­lui și Por­tul Turis­tic, se tun­de iar­ba și se igie­ni­zea­ză solul. La gră­di­ni­le de vară din Man­ga­lia și Nept­un se lucrea­ză intens pen­tru cură­țe­nie, urmând ca cele două incin­te să fie folo­si­te din nou pen­tru spec­ta­co­le, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val.

Tot în aceas­tă peri­oa­dă, pe stra­da Geor­ge Ene­scu au loc lucrări de demo­la­re a unor con­struc­ții ridi­ca­te ile­gal pe dome­ni­ul public.

(sur­sa: Radu Cris­ti­an, Fb, 28.06.2019).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele