Lucian Mîndruță: Eco-tura la mare, în România și Bulgaria — Curățăm și pedalăm!

0
719

Ce facem? Peda­lăm 123 de kilo­me­tri prin Roma­nia si Bul­ga­ria (deci sa aveti bule­ti­nul la voi), intr‑o tura de ama­tori libe­ră, dar în gaș­că.

Aces­ta este tra­se­ul: https://www.strava.com/routes/19672696

Obser­va­tie: Cine dores­te un tra­seu mai scurt se poa­te opri dupa 16 km, la Hagieni, poa­te vizi­ta rezer­va­tia si padu­rea si se poa­te intoar­ce in Man­ga­lia.

Aici aveti deta­lii des­pre cum anu­me e la Hagieni, un loc foar­te fru­mos pe care l‑am vizi­tat o data si care mi‑a ramas la suflet.

Pădu­rea Hagieni – Dobro­gea

Dar ina­in­te de ple­ca­rea pe bicle, ca sa dam un exem­plu turis­ti­lor in tranzit sa nu mai arun­ce sti­cle­le pe gea­mul masi­nii, cura­tam o ora dru­mul din­tre Saturn si Venus — de o par­te si de alta a sose­lei.

Ne vedem dumi­ni­ca 30 iunie, la ora 9, in par­ca­rea Kau­fland Man­ga­lia. De aco­lo avem cati­va metri pana la punc­tul in care ince­pem eco­lo­gi­za­rea. Ca de obi­cei, noi adu­cem sacii si manu­si­le, asa ca nu tre­bu­ie sa va faceti griji de echi­pa­ment.

Nu e mult de mun­ca si nu depa­sim ora 10, caci tura e lun­ga: ple­cam spre Negru Voda, intram in Bul­ga­ria pe la vama de aco­lo, dupa care ne intoar­cem pe un drum mai rar folo­sit, pana la Duran­ku­lak.

Toa­ta tura are 800 de metri dife­ren­ta de nivel, deci un ciclist antre­nat ii va face fata. Daca nu ati mai facut decat ture prin parc, tre­bu­ie sa sti­ti ca nu e un efort chiar atat de usor. Dar veti putea sa va intoar­ceti dupa ori­cand dori­ti pe dru­mul spre Negru Voda…)

E o tura pe cont pro­priu: fie­ca­re face cat dores­te din ea. Cura­te­nia e si ea optio­na­la. Nu dori­ti sa par­ti­ci­pati la ea, veni­ti la direct la 10, tot la Kau­fland. Vom tre­ce sa va luam.

Chiar daca e tura pe cont pro­priu, vom avea totu­si masi­na de inso­ti­re in care puteti pune ruc­sa­cii si incer­cam sa facem rost si de batoa­ne si apa.

Va astept cu drag, sa facem mis­ca­re si sa con­tri­bu­im si la o cau­za: Spe­ran­ta sa pas­tram Roma­nia cura­ta!

Lucian Min­dru­ta.


Man­ga­lia News, 22.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply