Liliana Ivan: Astăzi s‑a stins din viață domnul Paul din 2 Mai… Au apus stelele, Maestre!

0
6297

”Astăzi s‑a stins din via­ță dom­nul Petro­vici Petru Pavel, sau dom­nul Paul, după cum il cunoș­teau săte­nii din 2 Mai. Cas­ca­dor si pic­tor talen­tat. Dar mai ales un om devo­tat Maes­tru­lui Ser­giu Nico­la­es­cu, pe care il vene­ra. Eram copil, cand Maes­trul si‑a ridi­cat casa pe Ale­ea Acto­ri­lor, la 2 Mai si cand, oda­ta cu casa dum­ne­a­lui, a apă­rut în pei­saj și dom­nul Paul. L‑am per­ce­put mai intai ca pe un îngri­ji­tor al casei, un om bun la toa­te, un admi­nis­tra­tor, si-apoi am aflat ca de fapt fuse­se cas­ca­dor si lucra­se impre­u­na cu Maes­trul Nico­la­es­cu in cine­ma­to­gra­fie.

Par­ca ma vad, într-un grup de fete, ado­les­cen­te, intal­nin­du-ne cu mare­le actor intr‑o plim­ba­re de dumi­ni­că dupa ami­a­za si rea­li­zând abia după ce am tre­cut pe lân­gă el cine era per­so­na­jul. Oare tre­bu­ia sa‑l salu­tăm? Oare tre­bu­ia sa‑i cerem auto­graf? Oare ce ar fi tre­bu­it să facem sau sa spu­nem in pre­zen­ta lui? Intam­pla­tor aveam in mana “Panza de paian­jen” a Cel­lei Serghi și ne-am gan­dit noi că acel volum meri­ta un auto­graf. Si ne-am intors si am deve­nit musa­fi­re­le Maes­tru­lui. Si l‑am cunos­cut pe dom­nul Paul. Un băr­bos mic de sta­tu­ra, care la pri­ma vede­re nu-mi inspi­ra abso­lut nimic. Dar ascultandu‑l, cunoscandu‑l, am des­co­pe­rit o gala­xie intrea­ga intr-un suflet chi­nu­it si sin­gur. Un om deș­tept și mân­dru, un artist.

La moar­tea Maes­tru­lui, a avut neșan­sa de a fi eva­cu­at din casa pe care o iubea si in care puse­se tot sufle­tul sau. A ajuns un om al stră­zii, iar mai­ne il vom îngro­pa ca pe un caz soci­al.

- Au apus ste­le­le, Maes­tre! Iar gala­xia s‑a stins. Si inca oda­ta, am sim­tit gus­tul amar al mize­ri­ei, al nepu­tin­ței si al dez­nă­dej­dii”. (Lili­a­na Ivan).


Man­ga­lia News, Luni, 10 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.