Galactienii ocupă întregul podium! Primele trei medii din Mangalia, la Evaluarea Națională, sunt ale elevilor de la Școala Gimnazială „Gala Galaction”

0
982

FELICITĂRI, GALACTIENI! După afi­șa­rea rezul­ta­te­lor fina­le ale Eva­luă­rii Națio­na­le, galac­ti­e­nii ocu­pă întreg podi­u­mul! Pri­me­le trei medii din Man­ga­lia sunt ale ele­vi­lor de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”. Pe pri­me­le 10 pozi­ții, ȘASE din­tre ele­vii noș­tri ne fac mân­dri și încre­ză­tori în suc­ces!

Vă mul­țu­mim pen­tru că duceți mai depar­te renu­me­le insti­tu­ți­ei noas­tre de învă­țământ! Drum bun mai depar­te, dragi galac­ti­eni!

1. OLTEAN I. DRAGOȘ MIHAI — 9,95;
2. BEREVOESCU NT. REMUS NAPOLEON — 9,90;
3. FLORICĂ M. PATRICIA — 9,87.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 29.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply