Galactienii au întâmpinat‑o la Mangalia pe Raluca Ciulei, care a străbătut cei 1200+km pentru Educație [galerie FOTO]

0
741

Într‑o fru­moa­să zi de dumi­ni­că, atunci când și soa­re­le a fost pre­zent, galac­ti­e­nii și părin­ții, buni­cii, pri­e­te­nii lor și pro­fe­so­rii lor au întâmpinat‑o pe spor­ti­va Ralu­ca Ciu­lei, care a stră­bă­tut cei 1200+km pen­tru Edu­ca­ție. Au așteptat‑o la hotel Dia­na, au condus‑o la Școa­la pri­ma­ră, unde a stat de vor­ba cu cei pre­zenți, apoi au mers până la ieși­rea din loca­li­ta­te. Cu un grup mic dar îndrăz­neț din­tre cei pre­zenți a ajuns în Vamă (pen­tru pri­ma dată în via­ta ei!), la Pla­ja de car­te. Aici nebu­nia fru­moa­sa cu mer­sul a luat sfâr­șit. Impre­si­i­le strân­se, fil­mu­le­țe­le, foto­gra­fi­i­le sunt baga­jul pre­ți­os cu care va mer­ge la întâl­niri cu repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei, pen­tru a sus­ți­ne Schim­ba­rea în Edu­ca­ție. Cre­zul ei este: “Niciun copil lăsat în urmă!”. A fost o onoa­re să îi fim ală­tu­ri ca și gaz­de, chiar și pen­tru câte­va ore. Con­si­de­răm că Ralu­ca Ciu­lei e un exem­plu pen­tru noi! 


Man­ga­lia News, Luni, 10 iunie 2019. (A trans­mis prof. Ali­na Nego­i­ță).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.