După un drum de 30 de ore, călătorii din Timişoara au fost primiţi de sultanul Mangaliei :D

0
743
Booking.com

Times New Roman: Bucu­rie mare, în Gara Cen­tra­lă din Man­ga­lia, unde sul­ta­nul local, încon­ju­rat de ieni­ceri, spa­hii, viziri și alți dre­gă­tori i‑a întâm­pi­nat pe călă­to­rii veniți de la Apus, cu „tre­nul”, toc­mai din înde­păr­ta­ta Timi­șoa­ra. Aceștia au audus cu ei hărți moder­ne de pilo­taj, sex­tanți, arme de foc și cea­suri meca­ni­ce.

Fan­fa­ra oto­ma­nă a into­nat imnul de stat, în timp ce mate­lo­ții de pe tren au legat loco­mo­ti­va cu o parâ­mă, iar călă­to­rii au cobo­rât pe peron. Aceștia vor adu­ce cu ei, în Occi­dent, miro­de­nii, opi­um, mătă­suri fine, bro­de­rii, ceai, lemn de tek și alte bogă­ții ale Extre­mu­lui Orient. 

Spe­răm ca oas­pe­ții noș­tri să se întoar­că la bar­ba­rii din Vest doar cu amin­tiri plă­cu­te și cuvin­te fru­moa­se des­pre noi”, a decla­rat Sul­ta­nul. Aces­ta a orga­ni­zat un fes­tin imens în cin­stea oas­pe­ți­lor, în care au fost tăi­a­te 60 de cape­te de vite, s‑a dat cep la 100 de butoa­ie de vin și s‑au exe­cu­tat trei tâlhari, în cadrul unei cere­mo­n­ii ofi­ci­a­le. (sur­sa: timesnewroman.ro).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele