Capul DOLOȘMAN, un loc unic în țară [VIDEO]

0
1160

În minu­te­le urma­toa­re va invi­tam la Juri­lo­v­ca. Ne oprim la o ceta­te veche de aproa­pe trei mile­nii, ridi­ca­tă pe cea mai îna­l­tă fâşie de pământ stân­coa­să care se vede pe malul lacu­lui Razelm. E cea mai veche for­ti­fi­ca­ţie gre­co-roma­nă de pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre.

Capul DOLOȘMAN, un loc unic în țară.

Vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le des­pre Capul Doloș­man și Juri­lo­v­ca, publi­ca­te de Man­ga­lia News de‑a lun­gul ani­lor.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.