Campanie de igienizare „Let’s do it, Romania”. Peste 200 de voluntari ai companiei L’Oréal, alături de angajați ai Primăriei Mangalia au participat la o acțiune de curățenie pe plajă [galerie FOTO]

0
599

Mai mult de 200 de volun­tari ai com­pa­niei L’Oréal, ală­tu­ri de anga­jați ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au par­ti­ci­pat la o acțiu­ne de cură­țe­nie pe pla­jă, în cadrul unei cam­pa­nii de igie­ni­za­re ini­ția­tă de „Let’s do it, Roma­nia”. Volun­ta­rii și anga­ja­ții muni­ci­pa­li­tă­ții au adu­nat mai mulți saci de deșe­uri mena­je­re arun­ca­te la întâm­pla­re pe pla­jă și în zone­le limi­tro­fe.

Alte două echi­pe for­ma­te din câte 50 de volun­tari și anga­jați ai Pri­mă­ri­ei au ame­na­jat spa­ți­i­le verzi și un nou loc de joa­că la Cre­șă. De ase­me­nea, la Cămi­nul de Bătrâni au fost monta­te sis­te­me de sigu­ran­ță și pro­tec­ție în mai mul­te încă­peri din inte­ri­o­rul clă­di­rii.

La sfâr­și­tul acțiu­nii de igie­ni­za­re, toți cei impli­cați au făcut apel la turiști și local­nici să nu mai arun­ce gunoa­ie­le pe jos și să păs­tre­ze cură­țe­nia în spa­ți­i­le publi­ce, acest lucru fiind o dova­dă a edu­ca­ți­ei și sim­țu­lui civic, în ori­ce soci­e­ta­te civi­li­za­tă.


Man­ga­lia News, Vineri, 21.06.2019. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele