Baletul „Lacul lebedelor“ de Ceaikovski a fost prezentat, în premieră în Dobrogea, pe o scenă amplasată pe lacul Siutghiol

0
580

Ora­șul Ovi­diu: Cel mai cunos­cut spec­ta­col de balet al tutu­ror tim­pu­ri­lor, „Lacul lebe­de­lor“, de Ceai­ko­v­s­ki, a fost pre­zen­tat, în pre­mie­ră în Dobro­gea, pe o sce­nă ampla­sa­tă în aer liber, pe lacul Siu­tghi­ol.

Spec­ta­co­lul, sus­ți­nut de artiș­tii Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­ră și Balet „Oleg Dano­v­s­ki“ pe Lacul Siu­tghi­ol, pe o sce­nă cu o supra­fa­ță de 300 metri pătrați. Pe fale­za Lacu­lui Siu­tghi­ol au fost pes­te 2.000 de spec­ta­tori, pen­tru a urmări acest eve­ni­ment artis­tic de îna­l­tă ținu­tă artis­ti­că.

În difi­ci­lul rol Odet­te-Odi­l­le, japo­ne­za Mayu Taka­ha­shi, Prin­țul Sie­gfried a fost inter­pre­tat de aus­tra­li­a­nul Dou­glas Stewart, iar male­fi­cul Roth­bart a fost redat de engle­zul Ryan Brown.

Core­gra­fia spec­ta­co­lu­lui „Lacul lebe­de­lor“ a fost rea­li­za­tă de Mihai Babu­ș­ka, după core­gra­fia cla­si­că sem­na­tă de Lev Iva­nov și Mari­us Peti­pa, iar deco­ru­ri­le și cos­tu­me­le sunt cre­a­te de Adri­a­na Urmu­zes­cu.

Eve­ni­men­tul este darul pe care Pri­mă­ria Ovi­diu, la ini­ţi­a­ti­va pri­ma­ru­lui Geor­ge Scu­pra, l‑a facut tutu­ror iubi­to­ri­lor de cul­tu­ră, din oraș, din județ sau din țară.


Man­ga­lia News, 23.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply