Astro Nauticus Mangalia: În Portul Turistic Mangalia a apărut ”o fereastră deschisă către cer” — Telescopul Dobson SkyWatcher

0
875

Astro Nau­ti­cus Man­ga­lia: În Por­tul Turis­tic Man­ga­lia a apă­rut ”o fereas­tră des­chi­să către cer”, prin care putem obser­va pla­ne­te­le, Luna, gala­xi­i­le, ste­le­le și alte obiec­te deep sky, așa cum nu le-am mai văzut până acum. 

 

Este un tele­s­cop Dob­son SkyWat­cher 406/1800 Flex­tu­be SynScan/GoTo, exce­lent pen­tru obser­va­ții vizu­a­le, care poa­te fi mane­vrat ușor și ofe­ră tot con­for­tul cău­tă­rii auto­ma­te a obiec­te­lor cerești. Este exce­lent și pen­tru obser­va­ții Luna­re și pla­ne­ta­re, putem obser­va deta­lii sen­zațio­na­le de pe supra­fa­ța pla­ne­te­lor și a Lunii, de exem­plu putem obser­va fără pro­ble­me divi­ziu­nea Enc­ke, pe ine­le­le pla­ne­tei Saturn.

Mul­țu­mim, Cli­ni­ca Oftal­mo­lo­gie si Opti­ca Pre­mi­um Man­ga­lia.

MN: Feli­ci­tări, sti­ma­te dom­nu­le coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, cre­a­tor al Clu­bu­lui Astro Nau­ti­cus Man­ga­lia! Bra­vo, Gigi Nelu Sta­e­țu! Încă un vis fru­mos, rea­li­zat!


Man­ga­lia News, Luni, 24.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply