Arca TV: Andreea Mateescu și doamna doctor estetician Elena Martin, despre Medicina estetică și despre dorința de a face schimbări radicale ale aspectului tău fizic

0
571

Arca TV: Des­pre medi­ci­na este­ti­că și des­pre cum tre­bu­ie să tra­tezi dorin­ța de a face schim­bări radi­ca­le ale aspec­tu­lui tău fizic în urma unor întâm­plări mai puțin feri­ci­te din via­ța ta, într-un inter­viu rea­li­zat de Andre­ea Mate­es­cu cu doam­na doc­tor este­ti­cian Ele­na Mar­tin. Bonus: Un tra­ta­ment “live” cu botox, la care Andre­ea s‑a supus, pen­tru… reu­și­ta aces­tui inter­viu!


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici: https://bit.ly/2MY9VrF. (Publi­cat Sâm­bă­tă, 22.06 2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele