Arca TV: Andreea Mateescu — Interviu cu medicul psiholog Monica Borș despre frici, destin și împlinire

0
726

Arca TV: Moni­ca Borș. Un nume care poa­te nu îți spu­ne nimic, dar daca ai putea bene­fi­cia de mai mult de 30 de minu­te de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­ca gra­tu­i­tă, cu sigu­ran­ță vei urmări un inter­viu sen­zațio­nal des­pre tine, des­pre noi, ca români, des­pre ce înseam­nă Româ­nia și cum ne putem pri­vi pro­pri­ul eu într‑o oglin­dă pe care o putem con­strui cu aju­to­rul unu­ui medic psi­ho­log de care, une­ori, ne e atât de tea­mă. Un inter­viu rea­li­zat de Andre­ea Mate­es­cu cu doc­to­rul psi­ho­log Moni­ca Borș des­pre frici, des­tin și împli­ni­re.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici: https://bit.ly/2MY9VrF. (Publi­cat Sâm­bă­tă, 22 iunie 2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.