Andaluzia Popa — ÎNDEMN DE IUBIRE

0
891

ÎNDEMN DE IUBIRE

De vrei cununi de lauri, înfrun­tă-ți dis­pe­ra­rea,
Şi nu lăsa pe nimeni să te răneas­că iar!
Iubeş­te-te pe tine cum îi iubeşti pe alții
Şi nu lăsa să fie iar totul în zadar!

Ia-mi din pute­re mie, hră­neş­te-ti nepu­tin­ța,
Şi nu lăsa să trea­că o zi fără de rost,
Îmbra­că-te‑n iubi­re, de asta ți‑e dorin­ța,
Să nu regreți o cli­pă, nimic din tot ce‑a fost!

De n‑ai tră­it iubi­rea, e tim­pul tău, iubi­te,
Iubeș­te cum res­piri, res­pi­ră cum iubești,
Căci via­ța e doar una, nu te minți pe tine,
Inva­ță din iubi­re, înva­ță să tră­iești!


DE-AI FI AICI

De-ai fi aici, te-aş copleşi cu dorul
Şi aş opri cu mine călă­to­rul,
Şi l‑aş ruga pe călă­tor să-mi spu­nă
Că astăzi nu e loc de “Noap­te bună”!

De-ai fi aici, te-aş săru­ta pe tâm­plă,
Că prea este fru­mos ce mi se-ntâm­plă!
Spre buze apoi mi-aş cobo­rî pri­vi­rea
Şi aş lăsa să îmi vor­beas­că doar tră­i­rea.

De-ai fi aici, ne-am împleti iubi­rea
Şi am lăsa în urmă amă­gi­rea
Şi‑n lan­țuri dacă vise­le mi-ar ține,
Eu aş scă­pa şi aş veni la tine…

Anda­lu­zia Popa, Bucu­rești, mai — iunie 2019.


Man­ga­lia News, 15.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.