Alexandra Voiculescu de la Clubul Sportiv Poseidon Limanu-2Mai a obținut o prețioasă Medalie de Bronz la Campionatul European U15 din Polonia [Foto/VIDEO]

0
589
Booking.com

Clu­bul Spor­tiv Posei­don: Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, 13 ani, 31kg, a par­ti­ci­pat la cat. 33kg, la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean U15 Cra­co­via, Polo­nia și a obți­nut locul 3 (Meda­lia de Bronz)!

Feli­ci­tări, copil minu­nat! Feli­ci­tări, tutu­ror celor care au spri­ji­nit aceas­ta per­for­man­ță: antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan, Con­si­li­u­lui Local, dom­nu­lui Pri­mar și, nu în ulti­mul rând, spon­so­ri­lor! Se poa­te și la case mai mici! 💐🏅


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 30 iunie 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele