Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, autorizat pentru cele mai mari avioane din lume

0
867

✈️📜 Din luna iunie, pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stan­ța pot fi ope­ra­te aero­na­ve mari pre­cum: Boe­ing B747-400/300/200/100, Boe­ing B777-200LR/300F/300ER, McDon­ne­ll Dou­glas MD 11, Air­bus A330-300, Air­bus A340 – 600 și Anto­nov AN 124, așa cum este spe­ci­fi­cat în noi­le con­di­ții de auto­ri­za­re.

Aces­te aero­na­ve au capa­ci­ta­tea de a trans­por­ta între 200 – 530 pasa­geri💁‍♀️💁‍♂️ și can­ti­tăți mari de mar­fă (în cazul AN 124, până la 150 tone car­go)🛬, pe dis­tan­țe lungi (pes­te 12.000 km). 💪🛫.


UPDATE: Aero­por­tul Inter­na­tio­nal Miha­il Kogal­ni­cea­nu Con­stan­ta

☀️Înce­pând cu data de 18 iunie 2019🗓, se redes­chid zbo­ru­ri­le✈️ pe ruta Satu Mare – Con­stan­ța – Satu Mare🕶🧳, cur­să ope­ra­tă de com­pa­nia națio­na­lă Tarom. Zbo­ru­ri­le pe aceas­tă rută se vor des­fă­șu­ra în peri­oa­da 18.06 – 20.09.2019, cu doua frec­ven­țe pe săp­tămâ­nă, în zile­le de marți și vineri, con­form pro­gra­mu­lui urmă­tor: 
Orar de zbor
Ple­ca­re Satu — Mare ‑09:10. 
Sosi­re Con­stan­ța — 10:50/ Ple­ca­re ‑11:15.
Sosi­re Satu — Mare — 12:55.
Dura­ta călă­to­ri­ei este de 1 oră și 40 minu­te🌈. Bile­te­le sunt dis­po­ni­bi­le pe site-ul com­pa­niei aerie­ne, https://www.tarom.ro/.
Spor la rezer­vat!

Toa­te zbo­ru­ri­le efec­tu­a­te de pe Aero­por­tul Inter­na­tio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stan­ta pot fi acce­sa­te AICI.


Man­ga­lia News, Vineri, 21 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.