2 Mai: Un tânăr a sustras un autoturism parcat în fața unui magazin, lăsat neasigurat și cu cheile în contact

0
805

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri. Dumi­ni­că, 16 iunie a.c., în jurul orei 07.30, poli­ţi­şti din cadrul Biro­u­lui de Poli­ție Vama Veche au fost sesi­zați de către un băr­bat des­pre fap­tul că, în momen­tul în care ar fi intrat într-un maga­zin din loca­li­ta­tea 2 Mai, per­soa­ne necu­nos­cu­te i‑ar fi sus­tras auto­tu­ris­mul par­cat în fața soci­e­tă­ții comer­ci­a­le, lăsat nea­si­gu­rat și cu che­i­le în con­tact.

La scurt timp, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au iden­ti­fi­cat auto­tu­ris­mul în cau­ză pe raza loca­li­tă­ții 2 Mai, iar la vola­nul aces­tu­ia se afla un tânăr de 20 de ani, din muni­ci­pi­ul Crai­o­va, jude­țul Dolj.

În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că tână­rul pose­da per­mis de con­du­ce­re, însă se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, apa­ra­tul eti­lo­test indi­când o valoa­re de 0,73 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 16 iunie a.c., în jurul orei 19.10, poli­ţi­şti din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 42 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Fân­tâ­ne­le, jude­țul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,82 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 00.40, poli­ţi­şti din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 41 de ani, din jude­țul Ilfov, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DC 86, în sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,60 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 03.25, poli­ţi­şti din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 25 de ani, din loca­li­ta­tea Anghel Salig­ny, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,74 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 04.25, poli­ţi­şti din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 26 de ani, din Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,74 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.