Vrei să afli secția de votare la care ești arondat la alegerile din 26 mai 2019? Consultă aici Registrul electoral [LIVE]

0
824

Vrei să afli sec­ția de vota­re la care ești aron­dat la ale­ge­ri­le din 26 mai 2019? Con­sul­tă Regis­trul elec­to­ral:

Dacă în ziua votă­rii nu te afli în loca­li­ta­tea de domi­ci­liu, poți vota la ori­ce sec­ție de vota­re!

Numă­rul sec­ți­i­lor de vota­re din țară orga­ni­za­te pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din data de 26 mai 2019 este de 18.730, iar lis­ta aces­to­ra poa­te fi con­sul­ta­tă accesând link-ul: roaep.ro/management-electoral/registrul-sectiilor-de-votare.

În stră­i­nă­ta­te, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a orga­ni­zat pen­tru acest scru­tin un număr de 441 de sec­ții de vota­re, lis­ta aces­to­ra putând fi con­sul­ta­tă pe site-ul Minis­te­ru­lui, la urmă­to­rul link: http://www.mae.ro/maps/3789 (Har­tă inte­rac­ti­vă!).


Man­ga­lia News, Luni, 20 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.