Trofeul Jackie Robinson” a devenit o tradiție! Vă așteptăm sâmbătă la meci!

0
242
Booking.com

Fede­ra­ția Româ­nă de Base­ba­ll și Softba­ll: Dacă anul tre­cut, mare­le nos­tru cam­pi­on Ghe­or­ghe Hagi a fost invi­ta­tul spe­cial al eve­ni­men­tu­lui, arun­când pri­ma min­ge a meci­u­lui, anul aces­ta o avem ală­tu­ri de noi pe Danie­la Sofro­nie, gim­nas­ta noas­tră de talie mondi­a­lă, lau­re­a­tă cu aur și argint la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Ate­na din 2004.

Danie­la Sofro­nie, năs­cu­tă în Con­stan­ța, a înce­put gim­nas­ti­ca la vâr­sta de 4 ani, iar în 2003 a deve­nit vice­cam­pi­oa­nă mondi­a­lă cu echi­pa, la Ana­he­im – SUA. În 2004, la Euro­pe­ne­le de la Amster­dam – Olan­da, a obți­nut meda­lia de aur cu echi­pa și argin­tul, la indi­vi­du­al com­pus. După cum pro­ba­bil știți, la Jocu­ri­le Olim­pi­ce de la Ate­na, Danie­la a cuce­rit aurul cu echi­pa și argin­tul la sol.

Hai­deți ală­tu­ri de noi sâm­bă­tă, 11 mai, ora 11:00, la Con­stan­ța, pe sta­dio­nul „Ghe­or­ghe Hagi”, să o vedem pe Danie­la arun­când pri­ma min­ge a meci­u­lui și să ne bucu­răm de un spec­ta­col tipic ame­ri­can.

Mul­țu­mim, U.S. Emba­s­sy Bucha­rest, Pri­mă­ria Con­stan­ța, Școa­la Națio­na­lă de Stu­dii Poli­ti­ce și Admi­nis­tra­ti­ve — SNSPA pen­tru că ați făcut posi­bi­lă orga­ni­za­rea #Jac­ki­e­Ro­bin­son­Day în #Roma­nia în ulti­mii ani!

#pla­y­ba­ll #base­ba­ll #jac­ki­e­ro­bin­son­day

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.