Tornadă uriaşă la Drajna! Autocar cu 40 de oameni la bord, răsturnat de vijelie, acoperişuri spulberate. Plan roşu de intervenţie [Foto/VIDEO]

0
402
Booking.com

Feno­nem meteo extrem de peri­cu­los în judeţul Călă­ra­şi. Un vâr­tej uri­aş, care sea­mă­nă cu o torn­a­dă, a fost fil­mat marţi după-ami­a­ză, în loca­li­ta­tea Dra­j­na, în tim­pul unei furt­uni care a spul­be­rat Bără­ga­nul. Un auto­car cu 40 de oameni la bord a fost răs­tur­nat de vije­lie, opt oameni fiind răni­ţi. Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Călă­ra­şi a acti­vat Pla­nul roşu de inter­venţie.

UPDATE 21:00 — Mai mulţi copaci şi stâlpi au fost dobo­râţi în tim­pul vije­li­ei care s‑a abă­tut asu­pra judeţu­lui Ialo­mi­ţa, pom­pie­rii inter­ve­nind în zeci de cazuri. Potri­vit unui prim bilanţ rea­li­zat de repre­zen­tanţii ISU Ialo­mi­ţa, în urma unei furt­uni vio­len­te care s‑a înre­gis­trat în judeţ s‑au înre­gis­trat nume­roa­se cazuri în care a fost nevo­ie de inter­venţia pom­pie­ri­lor, infor­mea­ză news.ro. Ast­fel, în muni­ci­pi­ul Urzi­ceni, pom­pie­rii au inter­ve­nit pen­tru dega­ja­rea aco­pe­ri­şu­lui des­prins al unui bloc. […]

UPDATE 19:55 — Satul Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, grav afec­tat de furt­u­na vio­len­tă. Pri­mar: 15 case nu mai au aco­pe­riş — DETALII AICI

Pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Dra­ga­li­na, Gabriel Stan­ciu, se află în satul cel mai grav afec­tat de vije­lie. Con­form aces­tu­ia, nu exis­tă per­soa­ne răni­te, ci doar pagu­be mate­ri­a­le. “Sun­tem în momen­tul eva­lu­a­rii situ­a­ţi­ei. La Con­stan­tin Brân­co­vea­nu, avem 15 case fără aco­pe­riş, dar, din feri­ci­re, nimeni nu a fost rănit. Oame­nii şi-au dat sea­ma de peri­col şi s‑au adă­pos­tit la timp din calea urgi­ei. Urmea­ză să eva­luăm situ­a­ţia şi la Dra­ga­li­na”, a decla­rat pri­ma­rul Gabriel Stan­ciu.

UPDATE 19:18 — Potri­vit lui Raed Ara­fat, opt oameni au fost trans­por­ta­ţi la spi­ta­lul din Slo­bo­zia, în urma răs­tur­nă­rii auto­ca­ru­lui din cau­za torn­a­dei de la Dra­j­na. Şeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de urgenţă a mai spus că, din pri­me­le infor­ma­ţii, sunt case afec­ta­te în mai mul­te loca­li­tă­ţi din zonă (judeţe­le Ialo­mi­ţa şi Călă­ra­şi). Ar fi vor­ba des­pre câte­va clă­diri afec­ta­te în Ţăn­dă­rei, Bote­ni şi Urzi­ceni.

Citeș­te mai mult: adev.ro/pqs3vw


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele