Supercelulă de furtună peste Mangalia și Vama Veche [Foto/VIDEO]

0
4848

O furt­u­nă super­ce­lu­la­ră este carac­te­ri­za­tă prin pre­zen­ța unui mez­o­ci­clon: curenți ascen­denți adânci care se rotesc per­sis­tent. Din acest motiv, aces­te furt­uni sunt une­ori numi­te furt­uni rota­ti­ve. Din­tre cele trei cla­si­fi­cări ale furt­u­ni­lor (super­ce­lu­la­re, mul­ti­ce­lu­la­re, mono­ce­lu­la­re), furt­u­ni­le super­ce­lu­la­re sunt cele mai rare din­tre toa­te și au poten­ți­a­lul de a fi cele mai seve­re. Furt­u­ni­le super­ce­lu­la­re sunt dese­ori izo­la­te de alte furt­uni și pot domi­na vre­mea loca­lă pe o dis­tan­ță de 32 de kilo­me­tri (20 mile). În medie dura­ta lor este de 2–4 ore. (Wiki­pe­dia).


UPDATE: Foto­gra­fii pre­lu­a­te de pe Face­bo­ok; auto­rii — cli­ck pe poze.


UPDATE 2: Man­ga­lia și Vama Veche:


Urmă­riți și: Feno­men meteo extrem la Man­ga­lia (Video)


Man­ga­lia News, Joi, 2 mai 2019, spre sea­ră…


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.