Secțiile de votare din Diaspora, pentru alegerile europarlamentare / referendumul din 26 mai 2019. Harta LIVE

0
763

Sec­ți­i­le de vota­re din Dias­po­ra, pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re / refe­ren­du­mul din 26 mai 2019. Cli­ck pe har­ta LIVE, inte­rac­ti­vă:

Citiți și: 

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român din stră­i­nă­ta­te, pen­tru Euro­par­la­men­ta­re­le din 26 mai; 

Ordi­nea can­di­da­ţi­lor pe bule­ti­ne­le de vot. A înce­put Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din 26 mai! 


Man­ga­lia News, 06.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.