Sculptorul Mihai Buculei a devenit Cetățean de Onoare al comunei Limanu. Cu ocazia ceremoniei, a fost inaugurată și statuia lui Mihail Kogălniceanu [VIDEO]

0
859

Sculp­to­rul Mihai Bucu­lei este renu­mit pen­tru ridi­ca­rea Monu­men­tu­lui Marii Uniri de la Alba Iulia, uni­cul de acest gen, cu care întrea­ga țară a cele­brat mar­ca­rea Cen­te­na­ru­lui de la eve­ni­men­te­le din 1 Decem­brie 1918, dar și pen­tru monu­men­te­le afla­te deja în Capi­ta­lă, pre­cum cel dedi­cat lui Cor­ne­liu Copo­su, un bust ridi­cat chiar lân­gă fos­tul Palat Regal, cel al lui Simon Boli­var, de lân­gă Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, dar și pe cel dedi­cat Lup­tei Anti­co­mu­nis­te, insta­lat în pre­zent în fața Casei Pre­sei și cunos­cut la modul popu­lar drept „Ari­pi­le”. (A.C, replicaonline.ro).


Man­ga­lia News, Vineri, 3 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.