SCOICA DE ARGINT — Festival județean al copiilor, găzduit de localitatea 2 Mai

0
918

SCOICA DE ARGINTȘcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 Lima­nu și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.2 din loca­li­ta­tea 2 Mai, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția de Părinți Lima­nu, Pri­mă­ria Lima­nu și Direc­ția de Tine­ret si Sport Con­stan­ta orga­ni­zea­ză cea de a II‑a edi­tie a Fes­ti­va­lu­lui Jude­țean SCOICA DE ARGINT”, vineri, 24 mai, între ore­le 10:00 si 16:00, în cur­tea Tabe­rei din 2 Mai. La Fes­ti­val s‑au înscris până acum aproa­pe 350 de copii din șco­li­le și gră­di­ni­țe­le jude­tu­lui Con­stan­ța.

”Sti­mați cola­bo­ra­tori,
Vă invi­tăm să ne ono­rați cu pre­zen­ța dum­ne­a­voas­tră la Fes­ti­va­lul jude­țean SCOICA DE ARGINT, care se va des­fă­șu­ra vineri, 24 mai, la Tabă­ra din 2 Mai”.

Vă urez o lună MAI fru­moa­să!
Cu res­pect și con­si­de­ra­ție,
Prof. Ivaș­cu Mari­ne­la Gela,
Direc­tor Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 Lima­nu.


Man­ga­lia News, 22.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.