Radu Mazăre a fost prins în Madagascar

0
855
Booking.com

Fos­tul pri­mar al Con­stan­ței, Radu Mază­re, a fost prins în Mada­gas­car, anun­ță sur­se judi­ci­a­re, pen­tru Ante­na 3. Mază­re era con­dam­nat la nouă ani de închi­soa­re, defi­ni­tiv, în dosa­rul retro­ce­dă­ri­lor ile­ga­le, în care au mai fost con­dam­nați și Cristi Borcea, Nicu­șor Con­stan­ti­ne­scu și Dra­goș Săvu­les­cu (ulti­mul dis­pă­rut și el).

Radu Mază­re a fost con­dam­nat, vineri, la 9 ani și 10 luni de închi­soa­re, de Instanţa Supre­mă, în dosa­rul „Pola­ris”. Sen­tin­ța nu e defi­ni­ti­vă și poa­te fi ata­ca­tă cu recurs. 

Mai mult, AICI (08.05.2019).


UPDATERadu Mază­re, cap­tu­rat în Mada­gas­car. Fos­tul pri­mar al Con­stanţei se află în cus­to­dia auto­ri­tă­ţi­lor. IGPR: A fost ares­tat pen­tru o peri­oa­dă de 6 zile


piese-auto-mangalia.ro