Profesorii din Florida vor putea intra înarmaţi în clasă!

0
266
Booking.com

Con­gre­sul sta­tu­lui ame­ri­can Flo­ri­da a adop­tat mier­curi o lege care le per­mi­te cadre­lor didac­ti­ce să vină cu o armă de foc în cla­să, o măsu­ră extrem de con­tro­ver­sa­tă şi a cărei efi­cienţă rămâ­ne de dove­dit, rela­tea­ză AFP, pre­lu­a­tă de Ager­pres.

Obiec­ti­vul noii legi, care urmea­ză să fie pro­mul­ga­tă fără ezi­ta­re de guver­na­to­rul repu­bli­can de Flo­ri­da, Ron DeSan­tis, este de a evi­ta un nou masa­cru în medi­ul şco­lar, după cel petre­cut la un liceu din Par­k­land, unde un fost elev a ucis 17 per­soa­ne, la 14 febru­a­rie 2018.

Con­ti­nu­a­rea pe digi24.ro


piese-auto-mangalia.ro