Polaris M Holding ANGAJEAZĂ AGENT COMERCIAL, pentru punctul de lucru MANGALIA!

0
311
Booking.com

Pola­ris M Hol­ding ANGAJEAZĂ AGENT COMERCIAL, pen­tru punc­tul de lucru MANGALIA!

Pen­tru mai mul­te deta­lii, vă rugăm să ne con­tac­tati la numă­rul de tele­fon: 0241 740 514, sau la sedi­ul nos­tru din str. Mihai Vitea­zu, nr. 10E, Man­ga­lia.

Aștep­tăm CV-uri­le d‑voastră pe adre­sa de e‑mail [email protected], sau depu­ne­re per­so­na­lă la sedi­ul mai sus men­țio­nat.


Man­ga­lia News, 02.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro