Lista secțiilor de votare din Statele Unite ale Americii la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru referendumul național din 26 mai 2019

0
626

Lis­ta sec­ți­i­lor de vota­re din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii la ale­ge­ri­le pen­tru mem­brii din Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean și pen­tru refe­ren­du­mul națio­nal din 26 mai 2019.

Sec­ți­i­le de vota­re orga­ni­za­te de MAE toa­tă lumea sunt aici:

Citeș­te și: Vrei să afli sec­ția de vota­re la care ești aron­dat la ale­ge­ri­le din 26 mai 2019? Con­sul­tă aici Regis­trul elec­to­ral [LIVE]


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 25.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.