Întreruperi de curent electric în Portul Turistic Mangalia

0
370
Booking.com

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, S.C. E‑Distribuție Dobro­gea SA – zona MT-JT Con­stan­ța anu­nţă între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce, în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, vineri, 31 mai, în inter­va­lul orar 09:00–17:00.

În tim­pul lucră­ri­lor, va fi afec­ta­tă zona Port Turis­tic, cu soci­e­tă­ți­le: S.C. Lial Star, Por­tul Turis­tic, sediu ADPP, S.C. Cor­sa­rul Negru și S.C. Tuci.


Man­ga­lia News, 30.05.3019.


piese-auto-mangalia.ro