Grindina a acoperit pământul în județul Călărași. Imagini impresionante [VIDEO]

0
738

Mai mul­te loca­li­tăți din jude­țul Călă­rași au fost lovi­te, luni după-ami­a­ză, de o grin­di­nă puter­ni­că, în con­tex­tul în care mete­o­ro­lo­gii au emis deja pen­tru aceas­tă zonă o aver­ti­za­re de Cod Roșu de vânt puter­nic, cu „aspect torn­a­dic” și ploi toren­ți­a­le. Grin­di­na a aco­pe­rit dru­mu­ri­le, cur­ți­le și tere­nu­ri­le agri­co­le. Una din­tre cele mai afec­ta­te loca­li­tăți este comu­na Inde­pen­den­ța, din jude­țul Călă­rași. Ast­fel de feno­me­ne meteo s‑au sem­na­lat și în jude­țe­le ală­tu­ra­te.

Jude­țul Giur­giu, Herăști:

Jude­țul Călă­rași, loca­li­ta­tea Cuza-Vodă. Sur­sa foto: Gabrie­la Ispas:

Jude­țul Călă­rași, comu­na Inde­pen­den­ța, 6 mai 2019:


Man­ga­lia News, 07.05.2019. (sur­se: PRO TV și Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.