Foto în oglindă. După 30 de ani! De la juniori, la old-boys. Patru fotbalişti din Mangalia, legaţi de o trainică prietenie [galerie FOTO]

0
281
Booking.com

Ziua de Con­stan­ța: La Man­ga­lia, Adri­an Voicu, Dan Mai­can, Cris­ti­an Smîr­di­oşea­nu şi Flo­rin Ivan au legat o pri­e­te­nie soli­dă, ce rezis­tă de zeci de ani. Colegi de şcoa­lă şi de liceu, coe­chi­pieri la fotbal (şi atunci, şi acum), colegi în sis­te­mul mili­tar, cei patru se au ca fra­ţii.

De câte ori au oca­zia, ies şi la iar­bă ver­de, la un gră­tar, aşa cum a fost şi de 1 Mai, în acest an, în Pădu­rea Lima­nu, unde au făcut o poză şi au pus‑o în oglin­dă, pe Face­bo­ok, cu una de acum 30 de ani, pe când erau elevi de liceu, în uni­for­mă şi cu matri­co­lă pe mână! „Ca în tine­reţe, tineri şi fru­moşi!”, „Res­pect, băieţi!”, „Cei mai buni colegi pe care i‑am avut vreo­da­tă“, „Mă bucur pen­tru voi! La mulţi ani!”, „Cei mai buni fotba­li­şti din Man­ga­lia!”, sau „Sun­teţi tari!”, au fost câte­va din­tre mesa­je­le pri­e­te­ni­lor. Foto­gra­fia veche este de când cei patru erau colegi la Lice­ul Indus­tri­al nr. 1 Man­ga­lia, dar şi colegi de echi­pă la CSS Man­ga­lia. Adri­an Voicu a fost coleg cu Cris­ti­an Smâr­di­oşea­nu, din cla­sa întâi până într‑a zecea, iar cu cei­la­lţi doi, din a noua până în a 12‑a.

Adri­an Voicu a jucat şi în Liga 1  

De ase­me­nea, cei patru au fost colegi de echi­pă şi la AS Nept­un. La înce­put, Voicu a jucat mij­lo­caş la închi­de­re, iar la 18 ani a fost retras sto­per, post pe care s‑a con­sa­crat apoi. Din­tre cei patru, Adri­an a ajuns cel mai sus în carie­ra de fotba­list, jucând şi la FC Farul, în Liga 1, sub baghe­ta lui Petre Gri­go­raş. Smîr­di­oşea­nu evo­lua mij­lo­caş cen­tral şi ata­cant, Mai­can, mij­lo­caş late­ral sau fun­daş stân­ga, iar Ivan era por­tar. Cei patru joa­că şi acum, la pes­te 45 de ani, la echi­pa de old-boys Oport­un Man­ga­lia, atât la tur­nee de sală, cât şi la cam­pi­o­na­tul judeţean al vete­ra­ni­lor, pe teren mare, în aer liber. Voicu, Ivan şi Smăr­di­oşea­nu sunt năs­cu­ţi în anul 1972, iar Mai­can în 1973.

Colegi de tură la pom­pieri  

În afa­ră de şcoa­lă şi fotbal, cei patru au în comun şi fap­tul că acti­vea­ză în sis­te­mul mili­tar, Voicu şi Mai­can la pom­pieri, Smîr­di­oşea­nu la jan­darmi, iar Ivan la o uni­ta­te mili­ta­ră a MApN. „Ne mân­drim cu aceas­tă pri­e­te­nie, care a rezis­tat de‑a lun­gul ani­lor. Avem amin­tiri foar­te fru­moa­se. Cu CSS Man­ga­lia, în ulti­mul an de juni­o­rat, cu antre­no­rul Mari­an Nego­iţă, am avut rezul­ta­te foar­te bune. Am ter­mi­nat pe locul trei în gru­pă, în cam­pi­o­nat. Pe unu a fost Spor­tul Stu­denţesc, pe doi Farul, iar noi ne-am cla­sat îna­in­tea unor echi­pe bune, de tra­di­ţie, pre­cum Rapid, Dina­mo, Pra­ho­va CSU Plo­ieşti sau Petro­lul Plo­ieşti. Pri­me­le două au mers la tur­ne­ul final“, a decla­rat Adri­an Voicu, cel care a jucat şi la Cal­la­tis Man­ga­lia, şi Del­ta Tul­cea, în Liga a 2‑a. La pom­pieri, Adri­an este coleg pe ace­ea­şi tură cu Dan Mai­can.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro. Autor: Mari­an BOCAI.


piese-auto-mangalia.ro