Dani Oțil, Titi Aur și Costel Cășuneanu sunt MARII CÂȘTIGĂTORI ai Campionatului Național de Super Rally, Trofeul Bergenbier, etapa Mangalia! [VIDEO]

0
1190

Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Super Ral­ly: Tro­fe­ul Ber­gen­bier — C.N. Super Ral­ly powe­red by Super­bet, eta­pa Man­ga­lia, toc­mai a luat sfâr­șit și sun­tem mân­dri să anun­țăm câști­gă­to­rii:

1. Dani Oțil,
2. Titi Aur,
3. Cos­tel Cășu­nea­nu.

Mul­țu­mim spon­so­ri­lor și par­te­ne­ri­lor care au făcut acest eve­ni­ment posi­bil, dar și tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor și, mai ales, publi­cu­lui minu­nat!

- Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia;
- Ber­gen­bier;
- Opel;
- Super­bet;
- OMNIASIG Vien­na Insu­ran­ce Gro­up;
- Kiss FM;
- Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui-Româ­nia;
- Mera Hotels Roma­nia.

Des­pre MANGALIA SUPER RALLY, aici: Man­ga­lia News — Super Ral­ly.


Man­ga­lia News, 11.05.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.