CSS Mangalia — Două Medalii de Aur și una de Bronz, la Turneul Internațional de Lupte de la Cluj-Napoca

0
733

CSS Man­ga­lia a par­ti­ci­pat la Tur­ne­ul Inter­națio­nal de Lup­te de la Cluj-Napo­ca, în peri­oa­da 16–19.05.2019, a repre­zen­tat Româ­nia și a obți­nut urmă­toa­re­le rezul­ta­te:

San­du Daniel Mari­an, cat.48 kg, Locul 1;

Chi­ri­ca Denis, cat.80 kg, Locul 1;

Mari­ne­scu Ale­xan­dra, cat.34 kg, locul 3.

Țări par­ti­ci­pan­te: Româ­nia, cu 26 clu­buri, Ita­lia, Ucrai­na, Mol­do­va, Bul­ga­ria, Slo­ve­nia, Gre­cia, Fran­ța.

Feli­ci­tări, tutu­ror spor­ti­vi­lor, pen­tru rezul­ta­te și le mul­țu­mesc tutu­ror celor care sunt ală­tu­ri de aces­tă echi­pă fru­moa­să! Oan­cea Mari­an Geor­ge, antre­nor.


Man­ga­lia News, Luni, 20 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.